Chủ Nhật, 24/01/2021
Loading data...
Chào mừng quý khách ghé thăm trang thuốc KYBALINH.COM Kính chúc quý vị sức khoẻ ...
Nghiên cứu >> Y TỔ VÀ CÁC VỊ THÁNH NHÂN
LAN ONG ( The Lazy Oid Man ) is the pseudonym taken by Le Huu Trac ( 1720- 1791 ) , one of the fathers of the Vietnamese traditional medicine   LÃN ÔNG LÀ BIỆT DANH CỦA LÊ HỬU TRÁC ( 1720 - 1791 ) , MỘT TRONG NHỮNG...
              TUỆ TĨNH 慧静Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng,...
Trang
trong tổng số :  Trang